Disclaimer

Op de website van Livemediums.nl is het mogelijk dat de inhoud onjuist is. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die direct of indirect gevolg is van/of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie.

Niets uit onze teksten mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, vertaald of openbaar gemaakt worden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Livemediums. 

Hebt u interesse, een deel van onze website te gebruiken voor welk doeleinde dan ook, stuur dan een mail naar info@livemediums.nl